התרת נישואין אזרחיים – בשורה משמחת

הסמכות הבלעדית לדון בענייני נישואין וגירושין של שני בני זוג יהודים נתונה בישראל לבית הדין הרבני. אין עוררין על כך שזוג שנישא בטקס דתי רגיל, כדת משה וישראל, אינו יכול לסיים נישואיו ללא הסדרת גט פיטורין בבית הדין הרבני. המצב אינו כה חד משמעי כשמדובר בזוגות שנישאו זל"ז בנישואין אזרחיים בחו"ל (כאמור, בארץ לא יכולים בני זוג יהודים להינשא אלא על ידי הרבנות). מספר הזוגות היהודים הבוחרים להינשא בדרך של טקס נישואין אזרחי בחו"ל הולך וגדל משנה לשנה (כ- 3000 זוגות בשנת 1997 ועד כ- 10,000 זוגות בשנת 2013). אורח החיים החילוני הוא המניע העיקרי בגינו מבקשים זוגות רבים להימנע מעירוב מוסדות הדת בארץ בהסדרת נישואיהם, כאשר בפועל – המצאת מסמך המוכיח שבנה"ז נישאו אזרחית בחו"ל, מחייב גם כך את משרד הפנים לרשום הזוג כנשואים.

גט לחומרא

בתי הדין הרבניים נדרשו לתת דעתם לעניין סיום נישואין של זוגות שלא נישאו בטקס דתי. האופן בו בחרה הרבנות לטפל בעניין גרם לכך שמי שביקשו לעצמם מסלול "עוקף רבנות" (באמצעות נישואין אזרחיים בחו"ל), גילו כי הצלחתם הייתה חלקית בלבד – שכן אלו נדרשו להסדיר "גט לחומרא" (גט "קל יותר", שאינו דורש עילת גירושין הלכתית), אם וכאשר בחרו לסיים נישואיהם ולחזור להיחשב כפנויים. ההלכה היהודית מכירה בכמה דרכים בה יכול גבר לקדש אישה, כך שהם הופכים לזוג נשוי. אחת מן הדרכים היא קידושי ביאה, קידושים מכוח קיום יחסי אישות. אמנם, לא כל אקט מיני הופך בהכרח את הזוג לנשוי, אולם בנסיבות מסוימות בהחלט ייתכן שהגבר, ביודעו את זוגתו, לא התכוון לזנות אותה אלה דווקא לקדש אותה לו. לאור החשש שהתקיימו קידושי ביאה, בתי הדין הרבנים החלו מחייבים זוגות שנישאו אזרחית להסדיר "גט לחומרא". המגמה לחייב בגט לחומרא הייתה כה חזקה עד שקרה וגם זוגות ידועים בציבור, זוגות שלא נישאו כלל אך קיימו לאורך זמן חיים זוגיים במשק בית משותף, חויבו בו.

צמצום ההכרה בנישואים אזרחיים

יש שיאמרו כי הנימוק ההלכתי אשר הוביל את בתי הדין הרבניים לחייב זוגות שנישאו בנישואים אזרחיים בגט לחומרא, בא גם לשרת את שאיפתם של בתי הדין להמשיך ולחלוש בלעדית על תחום הנישואין והגירושין של בני זוג יהודיים. אולם פועל יוצא של מדיניות זו הינו הכרה דה פקטו של בתי הדין הרבניים בנישואים אזרחיים, הכרה שאין ספק שהרבנות אינה מעוניינת בה. לאחרונה עולה מפסיקות בתי הדין הרבניים כי הם החלו יוצאים כנגד ההכרה בנישואים אזרחיים. משמעות הדבר, בין היתר, היא כי בני זוג שנישאו אזרחית יוכלו בהתקיים נסיבות מסוימות לבקש ולקבל מבית הדין הרבני סיום נישואיהם בדרך של התרת נישואים, כך שלא יידרשו אף להסדיר גט לחומרא.

יתרונות התרת נישואים על פני גט

להתרת נישואים יתרונות משמעותיים על פני נתינת וקבלת גט (הגבר נותן גט והאישה מקבלת אותו). בראש ובראשונה התרת נישואין אפשרית גם כאשר רק אחד הצדדים מעוניין בה ובכך מסוכל החשש לבעיה המוכרת של סרבנות גט המכשילה סיום נישואים. יתרון חשוב נוסף הוא כי בני זוג שנישואיהם הותרו נחשבים כמי שלא היו נשואים כלל ועל כן לא חלות על האישה ההגבלות החלות על אישה גרושה, איסור נישואים לכהן למשל.

מי יכול לבקש התרת נישואים

בין הפוסקים בבית הדין הרבני ניטשה מאז ומתמיד מחלוקת לגבי ההכרח לחייב את מי שנישאו אזרחית בגט לחומרא, בשל החשד לקידושי ביאה. לאחרונה התחזקו בבית הדין הרבני הקולות הקוראים שלא להכיר בנישואים אזרחיים מן הנימוק שלאור המתירנות המאפיינת את החברה החילונית, רוב הזוגות הנישאים אזרחית קיימו יחסי אישות גם טרם נישואיהם וכי אין מקום להניח שטרם הנישואים מדובר היה בזנות ולאחריהם בקידושי ביאה. לזוגות הנשואים אזרחית המדובר בבשורה של ממש. נראה כי נפתחה דרך לזוגות אשר טרם נישואיהם התגוררו תחת קורת גג אחת למשך פרק זמן משמעותי, לסיים נישואיהם בדרך של התרת נישואים ולא בדרך של הסדרת גט, אפילו לא גט לחומרא. עורך דין לענייני משפחה יידע לייעץ לזוגות כאלה ולסייע להם לנצל הפרצה החדשה העשויה לאפשר התרת נישואיהם.

לקבלת מידע ופרטים נוספים, ספיציפית למקרה האישי שלכם, השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו אלינו לתיאום פגישת ייעוץ מקיפה, ללא התחייבות.

 
לחץ לייעוץ מיידי

לשיחת ייעוץ מיידית
השאר פרטים בטופס


שירי רובינס-גולן | משרד עורכי דין

לחץ לייעוץ מיידי

לשיחת ייעוץ מיידית
השאר פרטים בטופס


שירי רובינס-גולן | משרד עורכי דין